SỰ KIỆN


Doanh Nhân Trẻ Khởi Nghiệp Xuất Sắc Năm 2016
Doanh Nhân Trẻ Khởi Nghiệp Xuất Sắc Năm 2016
Sau những nỗ lực không ngừng cùng với kinh nghiệm tích lũy theo năm tháng, ngày 6/6/2016 vừa qua, Anh Trương Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông – Sự kiện & Du lịch Nhân Kiệt media